Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Eerder met pensioen en doorwerken. Mag dat ?

Eerder hebben we stilgestaan bij de gewijzigde regels van uitstel van het pensioen. Maar we krijgen ook regelmatig de vraag of je je pensioen eerder kunt laten ingaan terwijl je nog doorwerkt.

 

Het pensioen laten uitkeren kan ook als je nog werkt. Maar dat is wel aan regels gebonden. De datum waarop je de AOW-leeftijd bereikt is hiervoor relevant.

Bij een vervroeging van de pensioenuitkering tot uiterlijk vijf jaar voor die AOW-leeftijd hoeft er niet te worden getoetst  of het dienstverband afneemt naar rato van het deel van het pensioen dat wordt uitgekeerd.

Wil je het pensioen eerder laten uitkeren dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd, dan wordt er wel getoetst. Er wordt dan gekeken of het dienstverband afneemt naar rato van het deel van het pensioen dat wordt uitgekeerd. Als je dan bijvoorbeeld 3 dagen in de week met pensioen gaat en nog 2 dagen werkt (parttimepercentage wordt 40%), dan kun je het pensioen voor 60% laten uitkeren. Dit wordt getoetst aan de hand van een verklaring ondertekend door de werkgever en de werknemer.

Pensioenen die in het verleden zijn opgebouwd met een lagere pensioenleeftijd mogen altijd op die oorspronkelijke leeftijd blijven ingaan. Veel mensen hebben tot 2015 pensioen opgebouwd dat gaat uitkeren op 65 jarige leeftijd. Dit mag dus gewoon in blijven gaan op die leeftijd. Ongeacht of iemand nog werkt. Zonder toetsing. Hetzelfde geldt overigens ook voor aanspraken uit prepensioenregelingen! Als die op 62-jarige leeftijd in zouden gaan, dan mag iemand die nog werkt deze gewoon vanaf 62 jaar ontvangen.

Om die reden komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat iemand én pensioen ontvangt én daarnaast nog pensioen opbouwt.

Wil je hier meer over weten? Lees dan de Vraag&Antwoord publicatie van de Belastingdienst.
En natuurlijk helpen wij u graag als binnen uw bedrijf hier vragen over zijn.

 


Alle expertises Alle casussen

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden