Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Nieuwe activiteit aangeboord tijdens coronacrisis? Hoe beperkt je dit ook doet, dit kan leiden tot verplichte aansluiting bij een pensioenfonds.

 

 

De coronacrisis heeft laten zien dat ondernemers beschikken over een groot aanpassingsvermogen. Velen gingen over tot nieuwe creatieve activiteiten om te overleven. Deze nieuwe activiteiten, hoe gering ook qua omvang, kunnen er soms toe leiden dat de onderneming verplicht moet aansluiten bij een (ander) bedrijfstakpensioenfonds

Het aantal gevallen waarin een aansluitingsbrief van een bedrijfstakpensioenfonds bij ondernemers op de mat valt, neemt de laatste tijd dan ook sterk toe. Zo’n brief leidt tot onbegrip en machteloosheid bij ondernemers. Zeker wanneer de omzet van de nieuwe activiteit nog gering is.

Hoe dit mogelijk is, leggen we hier uit aan de hand van een voorbeeld en een recente uitspraak.

Nieuwe of gewijzigde activiteiten kunnen mogelijk tot een wettelijke aansluiting leiden
Stel er is sprake van een onderneming in de evenementenbranche. Vanwege het wegvallen van evenementen gaat een klein deel van de werknemers binnen deze onderneming zich bezighouden met het bedrukken van kledingstukken en de verkoop hiervan. Deze geringe textielactiviteit kan er al toe leiden dat deze onderneming onder de Verplichtstelling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie valt. Dit bedrijfstakpensioenfonds kent namelijk geen hoofdzakelijkheidscriterium.


Wat is een hoofdzakelijkheidscriterium
Een hoofdzakelijkheidscriterium is een norm van bijvoorbeeld omzet, loonsom of uren waaraan de onderneming minimaal dient te voldoen, wil een verplichtstelling aansluiting bij een fonds van toepassing zijn. Verkoop je bijvoorbeeld waren aan particulieren? Dan moet je verplicht aansluiten bij Pensioenfonds Detailhandel zodra meer dan 50% van de loonsom hiermee gemoeid is.

Maar wat als er in de verplichtstelling géén hoofdzakelijkheidscriterium staat vermeld? Dan geldt dat je al moet aansluiten met een minimaal aantal uren of medewerkers en een minimaal percentage aan loon of omzet. Het feit dat je de activiteit überhaupt doet leidt automatisch tot verplicht premie betalen voor alle werknemers. Dit leidt veelal tot forse premienota’s.

Uitspraak van 21 april 2021: geen hoofdzaakcriterium dus verplicht aansluiten
Recent is er door de rechtbank een uitspraak gedaan in een geschil over zo’n aansluiting waarbij het hoofdzakelijkheidscriterium ontbreekt. De onderneming houdt zich bezig met het op maat verpakken van machines. Hierbij maken ze ook kratten/emballage van hout. Dit is ongeveer 25% van de omzet. De onderneming verweert zich tegen de aansluiting bij Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw. De onderneming vindt dat ze helemaal niet gericht is op het verwerken van hout. Want dat is an sich niet de handel. De handel bestaat namelijk uit het bieden van verpakkingsoplossingen. Ze haakt aan op de tekst dat verplichte deelname geldt voor ”ondernemingen waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van…”. Dit stukje tekst zou impliceren dat je het verwerken dan in hoofdzaak moet doen om verplicht te moeten aansluiten.

 De rechtbank denkt daar anders over, zo blijkt uit het vonnis.  Er is geen kwantitatief criterium in het Verplichtstellingsbesluit opgenomen. Geen uren, loonsom et cetera.  Dit betekent dat de onderneming zich met terugwerkende kracht bij dit fonds dient aan te sluiten.

Voorkom financiële verassingen achteraf
Door het ontbreken van een hoofdzakelijkheidscriterium is een discussie of de activiteiten wel of niet tot de core-business behoren irrelevant geworden bij fondsen zonder hoofdzaakcriterium. Als de betreffende activiteit al jarenlang heeft uitgeoefend, loopt de onderneming het risico van een aansluiting met terugwerkende kracht. Bent u op de hoogte dat dit kan leiden tot veel hogere afdracht aan pensioenpremies als u al een bestaande collectieve pensioenverzekering voor uw werknemers hebt afgesloten? Indien u geen financiële verassingen achteraf wenst, laat dan een onafhankelijk werkingssfeeronderzoek door ons uitvoeren.

Hoe gaan wij in dit geval voor u te werk?
In de eerste plaats is het van belang dat er een goed nieuw werkingssfeeronderzoek plaatsvindt. Dus ook als u in het verleden al eerder een onderzoek hebt laten doen, zullen wij de situatie volgens de Verplichtstelling(en) die op uw onderneming van toepassing kunnen zijn, moeten toetsen.

Ook laten wij zien welke maatregelen in uw specifieke situatie mogelijk zijn om verplichte aansluiting te voorkomen. Of op welke manier u hiervan de gevolgen zoveel mogelijk kunt beperken.

Meer weten?
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We kunnen dan samen met u vaststellen of een nadere kennismaking op uw locatie zinvol is. Voor deze eerste afspraak op uw locatie brengen wij geen kosten in rekening.

U kunt hiervoor terecht bij:

Petro van Laarhoven           06-15377612 / petro@reindersrenierspartners.nl  

Mary Reniers:                       06-11580239 / mary@reindersrenierspartners.nl

Andre Reinders:                   06-11580240 / andre@reindersreniers.nl

 

Rb. Midden-Nederland 21-04-2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1723

 


Alle expertises Alle casussen

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden