Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Nota van € 2 miljoen aan achterstallige pensioenpremie na bedrijfsovername

Een Hoge Raad uitspraak van de bevestigt het belang van een goed onderzoek naar de “pensioenparagraaf” in het due diligence onderzoek.

 

De economie trekt weer aan. En dat is ook te merken aan het toenemende aantal fusies en overnames waarbij wij betrokken zijn. In het arbeidsrecht gelden voor pensioenen bijzondere regels als het gaat om overgang van onderneming. Het gaat vaak om heel veel geld. En dus om grote risico's.

Schoonmaakbedrijf GOM nam in 2008 de activa van schoonmaakbedrijf VBG over. Beide bedrijven vielen onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds van de schoonmaaksector (BPF). In de koopovereenkomst was een clausule opgenomen dat VBG Gom zou vrijwaren voor alle claims die voort konden komen uit de periode van vóór de overname. GOM vond dat erg belangrijk, vooral omdat er vóór de overgang van overneming al een achterstand van € 1,9 miljoen aan pensioenpremies was. VBG zou dus die premies nog moeten betalen.

Vervolgens ging VBG failliet en BPF Schoonmaak vorderde die achterstallige premie bij GOM. GOM stapte naar de rechter. BPF Schoonmaak vorderde vervolgens niet alleen de pensioenpremies, maar ook de wettelijke rente. Zowel de rechtbank als het Hof stelden BPF Schoonmaak in het gelijk. GOM stapte naar de Hoge Raad.

De Hoge Raad redeneert als volgt. Door de overgang van onderneming gingen de rechten en de plichten uit de arbeidsovereenkomsten van VBG van rechtswege over naar GOM (artikel 7:663 BW). Voor pensioen zijn on artikel 7:664 BW lid 1 een aantal uitzonderingen opgenomen. Maar in lid 2 staat vermeld dat deze uitzondering niet geldt in de situatie dat voor en na de overgang van onderneming de verplichting tot deelneming in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds geldt.  Dus geldt weer de hoofdregel van 7:663 BW geldt. 

Met andere woorden: de verschuldigde premies gaan van rechtswege over op GOM.

De Hoge Raad is verder van oordeel dat BPF Schoonmaak de premies rechtstreeks bij GOM kan vorderen nu de werknemer zowel vóór als na de overgang deelneemt aan hetzelfde pensioenfonds. Dit in het kader van de bescherming van de werknemers die immers recht hebben op pensioen dat ze tijdens het dienstverband met VBG hebben opgebouwd. Het is niet wenselijk dat andere deelnemers van het pensioenfonds opdraaien voor het tekort als de premie niet zou worden betaald.

 


Alle expertises Alle casussen

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden