Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen

Per 1 oktober 2016 heeft de Ondernemingsraad meer instemmingsrecht als het gaat om de pensioenregeling.

De ondernemingsraad moet voortaan óók instemming geven op wijzigingen van artikelen in de Uitvoeringsovereenkomst.

De uitvoeringsovereenkomst is het contract dat de werkgever afsluit met de pensioenuitvoerder en daarbij zijn de werknemers geen contractspartij. De pensioenovereenkomst is het contract met afspraken tussen werkgever en werknemer over de inhoud van de pensioenregeling. Zie ook de afbeelding.

Voorheen hoefde de ondernemingsraad alleen om instemming te worden gevraagd indien het voornemen bestond de pensioenovereenkomst te wijzigen of in te trekken. Voor wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst hoefde geen instemming te worden gevraagd.

Omdat in uitvoeringsovereenmomsten ook artikelen kunnen staan die de rechten van de werknemers beïnvloeden, ontstond het inzicht dat de ondernemingsraad op deze wijzigingen ook invloed moet kunnen uitoefenen.

Door de aanpassing van de Wet op de Ondernemingraden (WOR) is nu in de wet verankerd dat de ondernemingsraad instemming moet geven op wijzigingen van de uitvoeringsovereenkomst die gevolgen hebben voor de werknemers.

Instemming van de OR is niet aan de orde als het gaat om regelingen die door CAO-partijen zijn vastgelegd zoals verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Maar instemming is wel vereist als een werkgever voornemens is om vrijwillig de pensioenregeling onder te brengen bij een bedrijfstakpensioenfonds.


Alle expertises Alle casussen

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden