Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Op 1 juli 2016 gaat de volgende stap van de Wet Pensioencommunicatie in.

Lees hier wat het Pensioen 1-2-3 betekent voor u en uw werknemers.

Waarom?

De overheid heeft veel zorgen over de (zeer beperkte) mate waarin werknemers op de hoogte zijn van hun pensioen. Daarom is in de Wet Pensioencommunicatie onder meer opgenomen dat er een hulpmiddel moet komen om werknemers beter te informeren. Dat is het Pensioen 1-2-3.
Vanaf 1 juli 2016 komt het Pensioen 1-2-3 in de plaats van de startbrief. Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) blijft bestaan.

 

Wat staat er in het Pensioen 1-2-3 ?

Het idee achter het Pensioen 1-2-3 is dat werknemers de informatie in verschillende lagen krijgen. In Pensioen 1 zien werknemers in één oogopslag wat ze wel en niet krijgen in hun pensioenregeling, wanneer ze in actie moeten komen en welke keuzes ze hebben. In pensioen 2 staat uitgebreidere informatie over de onderdelen. Pensioen 3 tot slot bevat alle gedetailleerde informatie, zoals bijvoorbeeld het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.

Het Pensioen 1-2-3 moet vanaf 1 juli 2016 voor alle actieve deelnemers digitaal beschikbaar zijn. Dus voor iedereen die werkt en via zijn werkgever pensioen opbouwt.

Omdat in elk Pensioen 1-2-3, ongeacht waar het pensioen is ondergebracht, voortaan dezelfde icoontjes worden gebruikt, is het voor werknemers makkelijker om pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.
Op de volgende site van de pensioenfederatie kunt u een voorbeeld van een Pensioen 1-2-3 inzien: http://pensioen123.nl/digitaal-voorbeeld/

 

Wat betekent dit voor mij en mijn werknemers?

Ook uw pensioenuitvoerder gaat u en uw werknemers in de loop van de maand juni informeren over het Pensioen 1-2-3. Houd u dit goed in de gaten.
Voor pensioenfondsen geldt dat zij, omdat zij doorgaans maar één pensioenregeling uitvoeren, het Pensioen 1-2-3 meestal nu al op hun site hebben staan.
Pensioenverzekeraars voeren heel veel verschillende pensioenregelingen uit voor verschillende werkgevers. Zij werken veelal met een afgeschermde digitale omgeving waarop de werkgever en de deelnemers kunnen inloggen om toegang te krijgen tot het Pensioen 1-2-3 dat voor hen geldt.
Heeft u vragen over hoe uw pensioenuitvoerder omgaat met de introductie van het Pensioen 1-2-3? Neemt u dan contact met ons op!

 

De werkgever is het eerste aanspreekpunt voor werknemers. Reinders Reniers & Partners is het uwe!

In de wet staat dat u als werkgever samen met de pensioenuitvoerder een gedeelde verantwoordelijkheid hebt als het gaat om het informeren van de werknemers.
Als werkgever bent u het eerste aanspreekpunt voor uw werknemers, maar u heeft ons, Reinders Reniers & Partners, om u de beantwoording van deze vragen uit handen te nemen. Bovendien spreken wij de uitvoerder er namens u op aan als deze in gebreke zou blijven en regelen we dat u in ieder geval aan uw deel van de gedeelde verantwoordelijkheid voldoet.


Alle expertises Alle casussen

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden