Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Technische inspectiebedrijven: voorkom financiële verrassingen

 

 

 

 

Als dienstverlenende onderneming bent u zich mogelijk niet bewust dat de technische inspecties die u verricht, kunnen leiden tot een verplichte aansluiting bij het Bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Ook al verricht uw onderneming zelf géén reparaties aan deze installaties. In dit artikel leggen we uit hoe dit zit.  

Toename NEN 3140 keuringen en SCIOS Scope 8, 9 10 of 12 inspecties
Er is de laatste tijd veel vraag naar elektrotechnische NEN 3140 keuringen en/of SCIOS Scope 8, 9 10 of 12 inspecties aan elektrische- en/of zonnestroominstallaties. De toename van deze vraag vloeit onder andere voort uit:

  • de eisen die verzekeraars stellen bij brandverzekeringen;
  • de eisen vanuit de ARBO wetgeving.

Het doel van deze keuringen en/of inspecties is om zo veel mogelijk storingen, brand- en/of letselschade te voorkomen.

Het uitvoeren van inspecties is (preventief) onderhoud
Het voorkomen van storingen en/of schade wordt volgens het Verplichtstellingsbesluit van PMT als preventief onderhoud gezien. Ondanks het feit dat uw onderneming alleen keuringen en geen reparaties aan elektrische installaties uitvoert, wordt uw onderneming toch verplicht bij PMT aangesloten. In onze praktijk merken we een toename aan juridische discussies over het onbegrip bij  ondernemers over deze verplichte aansluitingen met terugwerkende kracht bij PMT.

Voorkom financiële verassingen achteraf
Het met terugwerkende kracht verplicht aansluiten bij PMT betekent hogere financiële lasten. Deze extra premielasten kunt u niet meer verhalen op de geleverde diensten aan uw relaties en/of op uw werknemers. Het hebben van een collectieve pensioenregeling staat een wettelijke PMT aansluiting niet in de weg. Hooguit kan onder zeer strikte voorwaarden een vrijstelling bij PMT voor een collectieve pensioenregeling worden aangevraagd. Indien u geen financiële verassingen wilt, laat dan een onafhankelijk werkingssfeeronderzoek door ons uitvoeren. Het voordeel hiervan is dat we op basis van uw activiteiten, onze ervaringen, het Verplichtstellingsbesluit en/of arresten kunnen nagaan of een verplichte aansluiting op uw onderneming wel of niet van toepassing is.  

Hoe gaan wij in dit geval voor u te werk?
In de eerste plaats is het van belang dat er een grondig nieuw werkingssfeeronderzoek plaatsvindt. Dus ook als u in het verleden al eerder een onderzoek hebt laten doen, zullen wij de situatie volgens de PMT-Verplichtstelling in relatie tot uw activiteiten moeten toetsen.

Ook laten wij zien welke maatregelen in uw specifieke situatie mogelijk zijn om verplichte aansluiting te voorkomen. Of op welke manier u hiervan de financiële gevolgen zoveel mogelijk kunt beperken.

Meer weten?
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We kunnen dan samen met u vaststellen of een nadere kennismaking op uw locatie zinvol is. Voor deze eerste afspraak op uw locatie brengen wij geen kosten in rekening.

U kunt hiervoor terecht bij:

Petro van Laarhoven:          06-15377612 / petro@reindersrenierspartners.nl  

Mary Reniers:                       06-11580239 / mary@reindersrenierspartners.nl

Andre Reinders:                   06-11580240 / andre@reindersrenierspartners.nl


Alle expertises Alle casussen

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden