Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Werkingssfeer Metaal & Techniek voortaan al heel snel van toepassing

 

 

 

 

Op 21 december 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever die zich vooral bezighoudt met activiteiten die niet onder de werkingssfeer vallen, zich toch verplicht moet aansluiten bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Deze uitspraak heeft grote gevolgen.

Metaal en Techniek ?

Bij deze sector denk je vooral aan bedrijven waarin vakmensen zoals loodgieters, metaalbewerkers, installateurs, elektriciëns, machinebouwers en automonteurs werkzaam zijn. De sector houdt dit beeld van vakmensen die met hun handen werken zelf ook graag in stand[1].

Maar in de praktijk is het niet zo zwart wit. Integendeel. Anno 2019 is techniek in bijna elk bedrijf aanwezig. Er zijn tal van bedrijven waar mensen vooral vanachter hun bureau hun technische kennis inzetten. Bijvoorbeeld voor software of besturingssystemen. Ook zijn er veel bedrijven die zich vooral richten op verkoop van specialistische apparatuur. In die bedrijven wordt slechts zeer beperkt "ouderwets" gesleuteld. Dat is ook het geval in de kwestie waarover de Hoge Raad zich heeft uitsgesproken[2].

Waar ging het om bij de Hoge Raad?

De werkgever (Unis TS) heeft gespecialiseerde hoogopgeleide werknemers in dienst die defecten in printplaten analyseren. Is het defect eenmaal bekend, dan kan iedereen die een beetje handig is met een soldeerbout dit repareren. Desondanks doen de werknemers van UNIS deze reparatie zelf. Want daarna moeten zij testen of de reparatie geslaagd is.

De analyse en het testen vallen niet onder de werkingssfeerteksten van Metaal en Techniek. De reparatie wel. Aan reparatie wordt véél minder dan 50% van alle uren besteed. UNIS TS kreeg eerder bij het Hof mede op basis hiervan gelijk dat de werkingssfeer Metaal en Techniek niet van toepassing is[3].

PMT en de sectorfondsen Metaal en Techniek gingen hiertegen in cassatie bij de Hoge Raad, die hen op de twee volgende punten in het gelijk stelt.

Hoge Raad: twee nieuwe invalshoeken bij beoordeling werkingssfeer Metaal en Techniek

  1. De analyse en testactiviteiten die niet onder de werkingssfeer vallen, kun je volgens de Hoge Raad niet als losse nevenactiviteit zien. Het analyseren en het testen ondersteunen juist de reparatie, die wel onder de werkingssfeer valt. De Hoge Raad vindt daarom dat dit als één geheel moet worden gezien. Daarmee vallen het testen en de analyse als dienstbare activiteiten ineens toch onder de werkingssfeer.
  2. Om te bepalen of een werkgever in hoofdzaak activiteiten doet die onder Metaal en Techniek vallen, moet niet worden gekeken of van alle gewerkte uren meer dan 50% hieraan wordt besteed. In plaats daarvan moet worden bekeken welke werknemers zich hier (in meer of mindere mate) bezig houden. Vervolgens moeten alle arbeidsuren van die werknemers aan Metaal en Techniek worden toegerekend. Dus ook als iemand maar 1 uur van een 40-urige werkweek aan Metaal en Techniek activiteiten besteedt, dan worden toch alle 40 uren aan Metaal en Techniek toegerekend. Het omslagpunt van 50% wordt hierdoor dus veel sneller bereikt.

Gevolg: werkgevers hebben opeens een veel grotere kans op verplichte aansluiting

Per saldo betekent dit dat een werkgever die een beperkte mate van techniek in zijn bedrijfsprocessen toepast, ineens een veel grotere kans heeft op verplichte aansluiting bij Pensioenfonds Metaal en Techniek. Ook de CAO is dan van toepassing[4].

Wij verwachten dat PMT en de sociale fondsen op basis van dit arrest actief zullen gaan handhaven. Bedrijven kunnen volgens de nieuwe uitleg ineens wél onder de verplichtstelling vallen. En dat gebeurt dan vaak met terugwerkende kracht. Dat kan enorme financiële gevolgen hebben als u zich bedenkt dat de pensioenpremie alleen al 28% bedraagt[5].

Hoe kunt u dit risico uitsluiten of beperken?

Hierbij kunnen wij u helpen. Wij houden ons al jarenlang dagelijks bezig met praktische oplossingen voor werkgevers die in dit soort situaties terechtkomen. Ook in de metaalsector hebben wij al vele dossiers in goede banen weten te leiden, waardoor bedrijven zonder problemen hun activiteiten konden voortzetten.

Hoe gaan wij in dit geval voor u te werk?

In de eerste plaats is het van belang dat er een grondig nieuw werkingssfeeronderzoek plaatsvindt. Dus ook als u in het verleden al eerder een onderzoek hebt laten doen, zullen wij de situatie volgens de nieuwe criteria moeten toetsen.

Ook laten wij zien welke maatregelen in uw specifieke situatie mogelijk zijn om verplichte aansluiting te voorkomen. Of op welke manier u hiervan de gevolgen zoveel mogelijk kunt beperken.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We kunnen dan samen met u vaststellen of een nadere kennismaking op uw locatie zinvol is. Voor deze eerste afspraak op uw locatie brengen wij geen kosten in rekening.

U kunt hiervoor terecht bij:

Mary Reniers:                       06-11580239 / mary@reindersrenierspartners.nl

Andre Reinders:                   06-11580240 / andre@reindersadvocatuur.nl

 

 

 

[2] HR 21 december 2018 ECLI:NL:HR:2018:2363

[3] Hof Den Haag 6 juni 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1513; mede omdat het Hof analyse en testen als zelfstandige activiteit zag.

[4] De algemeen verbindend verklaarde CAO en het verplichtstellingsbesluit PMT zijn recht in de zin van 79 RO.

[5] Zie PMT Kerncijfers 2019: https://www.bpmt.nl/downloads?cms%5Bcm1206%5D%5Bdownload%5D=1474. Dit staat los van overige sectorpremies. Daarnaast zullen de verplicht toe te passen CAO-bepalingen mogelijk niet alleen financieel, maar zeker organisatorisch veel gevolgen voor de in de onderneming gehanteerde arbeidsvoorwaarden met zich meebrengen.

 

 


Alle expertises Alle casussen

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden