Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Toegevoegde waarde goed pensioenbeheer

Werkgevers die hebben meegemaakt welke impact een te beperkt beheerde of een verkeerd beheerde pensioenregeling met zich meebrengt , zien het nut en de waarde van goede begeleiding. 
Dat blijkt ook wel in de volgende casus.

Een werkgever had de overstap gemaakt en werd klant van Reinders Reniers & Partners.  We troffen daar een ondoorzichtig woud van pensioenregelingen aan.

Door de jaren heen waren er tal van verschillende pensioenregelingen aan verschillende groepen werknemers toegezegd.  Sommige werknemers hadden een premieovereeenkomst (beter bekend als een beschikbare premieregeling). Anderen, die al lange in dienst waren, hadden een een eindloonregeling gebaseerd op een kapitaalovereenkomst . Weer een andere groep werknemers had -omdat ze in dienst waren gekomen ten gevolge van een overname- een middelloonregeling.

(Te) beperkt beheer in het verleden zorgde voor onoverzichtelijke regelingen en onduidelijke aanspraken. Kapitaalsovereenkomsten met rente aanpassingen waar niemand zicht op hield, leidden tot hoge premies en hoge backservice koopsommen. 

De kleine groep werknemers met een middelloonregeling bleek een onvoorwaardelijke indexatie toezegging te hebben waar niemand (ook niet binnen de finance-afdeling en de controlerend accountant) rekening mee bleek te hebben gehouden. 

Ook de verlenging van de beschikbare premieregeling bleek meer wijzigingen in zich te hebben dan vooraf gedacht. Garantierendementen bleken te zijn vervallen zonder dat OR of directie daarvan op de hoogte was of dat had doorzien.

Reinders Reniers & Partners realiseerden voor deze werkgever een driedubbel resultaat:

 

Resultaat 1

De werkgever en de werknemers hadden eindelijk duidelijkheid over de inhoud van elk van de verschillende regelingenen. De verschillende uitvoerders hadden in de loop der tijd wetswijzigingen aangegrepen om de pensioenregeling ongemerkt op belangrijke punten te wijzigen. Door onze kritische houding tegenover deze uitvoerders werd alsnog voorkomen dat wijzigingen in het nadeel van de werknemers en de werkgever werden doorgevoerd.

 

Resultaat 2

Door onze uitvoerige controle kwam aan het licht dat er veel fouten in de uitvoering waren gemaakt. Zowel qua aanspraken als qua premies. Deze zijn allemaal gecorrigeerd. Inmiddels heeft de werkgever voor het eerst in jaren controle over de premies. Er is vertrouwen bij de werknemers dat de pensioenaanspraken in goede handen zijn. Voorheen was daar veel onrust over.

 

Resultaat 3

Het resultaat is jaarlijks en periodiek managementinformatie over de kosten van de regeling. Actuariele controle van de nota’s en controle van de aanspraken. Als financieel directeur heb je de wetenschap dat de pensioenkosten gecontroleerd zijn en dat er geen verrassingen ontstaan. De controles leiden ertoe dat de er minimaal gecorrigeerd hoeft te worden op de budgetten.

Dit geeft vertrouwen bij de aandeelhouders dan wel bij de (internationale) moedermaatschappij.

Reinders Reniers & Partners kan dit ook voor uw organisatie realiseren. Wij komen met u dienstverlening overeen voor de periode dat uw uitvoeringsovereenkomst met de de pensioenuitvoerder loopt. Het tarief hangt af van de afspraken omtrent het niveau van dienstverlening en de complexiteit van de regeling. 

 

Alle expertises Alle blogs

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden