Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Verplichte aansluiting bij Pensioenfonds. Wat nu?

 

 

 

U bent aangeschreven door een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) dat stelt dat u zich verplicht moet aansluiten. Misschien zelfs wel met terugwerkende kracht met alle mogelijke financiële gevolgen zoals dubbele premiebetaling van dien. 

Bent u van mening dat u niet onder de werkingssfeer van het pensioenfonds valt?

U zult dan zelf moeten aantonen dat de verplichte deelname aan het BPF niet op u van toepassing is. Oftewel: de werkingssfeer van het pensioenfonds betwisten. 

Het is de civiele rechter die zich buigt zich over de vraag of een onderneming verplicht moet deelnemen aan een pensioenregeling. In het merendeel van de gevallen hoeft het gelukkig helemaal niet tot een procedure te komen.

 

Voorkom een procedure: betwist de werkingssfeer!

Pensioenfondsen gaan bij opsporing vaak erg grofmazig te werk. Een selectie bij de Kamer van Koophandel op een bepaalde SBI-code of een combinatie van trefwoorden op uw internetpagina kunnen voor een BPF al voldoende aanleiding zijn om te concluderen dat uw werknemers verplicht moeten deelnemen aan het pensioenfonds. 

Wie er verplicht moet aansluiten is gedetailleerd vastgelegd in de zogenaamde verplichtstellingsbeschikking die door de Minister van Sociale Zaken is afgegeven. De tekst is vaak erg moeilijk te doorgronden doordat er tal van uitzonderingen, mitsen en maren of dubbele ontkenningen in vermeld staan.  Pensioenfondsen houden bij hun opsporingsactiviteiten zelf geen rekening met deze talloze nuances, zoals bijvoorbeeld het hoofdzaakcriterium of het afdelingscriterium. 

Het is daarom belangijk dat u de praktische situatie binnen uw onderneming goed laat toetsen aan de complete tekst van deze verplichtstellingsbeschikking. En aan de jurisprudentie. En om daarbij de vele valkuilen te vermijden. Het komt regelmatig voor dat wij pas in een laat stadium worden aangehaakt op trajecten die in het begin simpelweg verkeerd zijn aangevlogen en daardoor onnodig complex zijn geworden. We kunnen die zaken dan nog wel keren maar dan is er vaak al veel onnodige tijd, geld en vooral ergernis aan verspild. Het is beter om direct adequaat te reageren. 

Reinders Reniers & Partners pakken de zaak gewoon praktisch aan. Wij gaan direct in op de kern van de zaak. Bij elk BPF weten we hoe we op basis van uw feitelijke situatie het bewijs moeten leveren. We weten hoe elk BPF toetst. 

Alleen als het echt nodig is om uw gelijk te kunnen halen, zullen we voor u de procedure bij de civiele rechter gaan voeren.  Maar dat komt niet vaak voor. Het betreft dan vrijwel altijd gevallen waarbij ofwel een werkgever ofwel een BPF bewust een grens opzoekt in de uitleg van de tekst.

Als uit onze toetsing blijkt dat u toch verplicht moet deelnemen, bijvoorbeeld doordat het fonds de werkingssfeer recentelijk heeft uitgebreid, dan helpen wij u om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of om vrijstelling van verplichte deelname te krijgen.  

Alle expertises Alle blogs

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden