Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Betwisten werkingssfeer Bedrijfstakpensioenfonds of CAO

Een werkgever kan ineens worden geconfronteerd met de mededeling van een bedrijfstakpensioenfonds dat er sprake is van verplichte deelname.

Met een aansluiting bij een verplichtgesteld pensioenfonds kan veel risico gepaard gaan, zeker als het BPF u met terugwerkende kracht wil aansluiten. 

Mogelijk vindt u dat u ten onrechte wordt aangeschreven. Of dat de veronderstelde datum per wanneer u wordt aangesloten niet klopt. In dat geval is het zaak dat u op de juiste wijze verweer voert. Het betwisten van de werkingssfeer is een vak apart. Er zijn nogal wat valkuilen.

Wij onderzoeken op basis van maatwerk of er een werkingssfeer op u van toepassing is, dus we kijjken echt naar alle relevante details en nuances binnen uw bedrijf. Die details zijn vaak doorslaggevend. Het ene bedrijf is het andere niet. We vragen zeer gericht door. Tevens toetsen wij uw situatie aan de jurisprudentie die op uw situatie van toepassing kan zijn.  In het kielzog van de aansluiting bij een verplichtgesteld BPF, komt vaak de in dezelfde bedrijfstak geldende CAO in beeld. Wij brengen uiteraard ook in beeld of dit op u van toepassing is.

Waarom pensioenfondsen tegenwoordig zo actief zijn in het aansluiten van ondernemingen kunt u lezen in de volgende blog

Wij zijn al vele jaren dé deskundige in Nederland op dit gebied. We hebben ontelbare dossiers beoordeeld. Maar wij zijn ook de opleider op dit gebied. We hebben veel pensioenadviseurs en accountants via meerdaagse bijeenkomsten opgeleid. Zij raadplegen ons nog voortdurend om over dossiers die zij zelf in behandeling hebben te klankborden of om dit aan ons uit te besteden. Voor een grote pensioenverzekeraar zijn wij de vaste partij waarop zij terugvallen als het gaat om werkingssfeer vraagstukken.

Werkgevers Als u een bedrijfstakpensioenfonds  u verplicht wil aansluiten en u het daar niet (helemaal) mee eens bent. Als uw pensioenadviseur u heeft geïnformeerd dat er mogelijk een BPF op u van toepassing is. Als de ondernemingsraad bij u heeft aangekaart dat u zou vallen onder een CAO of een BPF.

Pensioenadviseurs

Accountants

Advocaten Als u ondersteuning zoekt op juridisch inhoudelijk maar vooral praktisch gebied bij het voorkomen van of ongedaan maken van een onterechte aansluiting bij een BPF.

Alle casussen Alle blogs

Meer weten over dit onderwerp?

* verplichte velden

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden