Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

AOW-leeftijd in 2024 niet verder omhoog

Publicatiedatum: 01-01-2018

 

De AOW-leeftijd is vanaf 2022 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Een verhoging van de AOW-leeftijd moet vijf jaar vantevoren worden aangekondigd.

Het CBS maakte op 1 november de nieuwe levenverwachting voor 2024 en 2030 bekend. Hoewel we ouder blijven worden, is de stijging van de levensverwachting nog steeds op een lager niveau dan men verwachtte toen in 2017 de AOW-leeftijd werd verhoogd.

Daarom blijft de AOW-leeftijd in 2024 67 jaar en drie maanden, net als in 2022 en 2023. Dit staat vast voor mensen die geboren zijn voor 1 oktober 1975.

Eind 2019 zal men opnieuw de levensverwachting peilen. Een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd kan dan op zijn vroegst per 2025 worden doorgevoerd.

Op de site van de Sociale Verzekeringsbank kan iedereen op basis van geboortedatum vaststellen wat zijn of haar (verwachte) AOW-datum is.

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden