Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

De pensioencijfers voor 2022

Publicatiedatum: 08-12-2021

Is de franchise van uw regeling in 2021

Dan is de franchise in 2022

€ 14.544

€ 14.802

€ 15.583

€ 15.859

€ 16.458

€ 16.749

 

Franchises 2022 voor regelingen met een lager opbouwpercentage

Bij lagere opbouwpercentages mag een lagere franchise worden gehanteerd. Hieronder de gegevens van 2022 voor middelloonregelingen.

 

Opbouw meer dan

Maar niet meer dan

Franchise 2022

0%

1,701%

€ 11.819

1,701%

1,788%

€ 13.343

 

Maximum pensioengevend salaris

Het salaris dat volgens de wet loonbelasting maximaal mag meetellen voor de opbouw van pensioen wordt in 2022: € 114.866

 

Volgt uw pensioenregeling een bedrijfstakpensioenfonds met een afwijkende franchise of een afwijkend maximum salaris? Dan zult u nog even geduld moeten hebben totdat de cijfers van 2022 gepubliceerd worden.

 

Maximale WIA loonsom

De maximale WIA Loonsom bedraagt in 2022 € 59.706

Afkoopgrens kleine pensioenen

Deze is in 2021: € 503,40 (2022 volgt)

 

Bronnen:

 


 

 

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden