Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

De pensioencijfers voor 2023

Publicatiedatum: 05-12-2022

De inflatie heeft grote invloed op de cijfers voor 2023

 

 

Ten opzichte van eerdere jaren heeft er een veel forsere stijging plaatsgevonden van de pensioencijfers. De overheid heeft het bruto minimumloon en de AOW met 10,15% verhoogd. Dit komt tot uiting in de AOW-franchise en ook het maximum premieloon. Het maximum salaris is gekoppeld aan de contractloonontwikkeling.

 

Dit zijn voorlopige cijfers. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van de wet- en regelgeving.

 

Is de franchise van uw regeling in 2022

Dan is de franchise in 2023

€ 14.802

€ 16.322

€ 15.859

€ 17.488

€ 16.749

 € 18.470

 

Franchises 2023 voor regelingen met een lager opbouwpercentage

Bij lagere opbouwpercentages mag een lagere franchise worden gehanteerd. Hieronder de gegevens van 2023 voor middelloonregelingen.

 

Opbouw meer dan

Maar niet meer dan

Franchise 2023

0%

1,701%

€ 13.033

1,701%

1,788%

€ 14.714

 

Maximum pensioengevend salaris

Het salaris dat volgens de wet loonbelasting maximaal mag meetellen voor de opbouw van pensioen wordt in 2023: € 128.810

Volgt uw pensioenregeling een bedrijfstakpensioenfonds met een afwijkende franchise of een afwijkend maximum salaris? Dan zult u nog even geduld moeten hebben totdat de cijfers van 2023 gepubliceerd worden.

 

Maximale WIA loonsom

De maximale WIA Loonsom bedraagt in 2023 € 66.956

Afkoopgrens kleine pensioenen

Deze is in 2022: € 520,35

 

Bronnen:

 


 

 

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden