Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Eerste vergunning voor Algemeen Pensioenfonds verstrekt door DNB

Publicatiedatum: 22-06-2016

Het Financieel Dagblad van 21 juni 2016 vermeldt dat Aegon samen met dochter TKP (o.a. uitvoerder van Bedrijfstakpensioenfondsen in de Vervoers- en Zoetwarensector) als eeste de vergunning van De Nederlandse Bank binnen heeft om met een Algemeen Pensioenfonds (APF) de markt op mogen. Dit APF draagt de naam STAP.

Een Algemeen Pensioenfonds is een nieuw soort uitvoerder die het pensioen kan uitvoeren van meerdere werkgevers tegelijk. De pensioenregelingen kunnen in verschillende collectiviteitskringen worden ondergebracht. Iedere collectiviteitskring heeft een afzonderlijk vermogen.

Binnen elke kring zijn deelnemers solidair met elkaar en delen ze risico’s met elkaar. Tussen kringen bestaat geen solidariteit omdat de vermogens gescheiden zijn.

STAP maakt geen onderdeel van Aegon uit, dus het is geen dochtermaatschappij of werkmaatschappij. STAP is een zelfstandig orgaan met een eigen bestuur. Aegon heeft nu nog een overeenkomst met STAP waarin zij diverse zaken vastlegt zoals financiering, bestuur en administratie. Deze overeenkomst is echter tijdelijk. STAP is op enig moment vrij met om met andere partijen afspraken te maken over administratie of andere onderwerpen.

Wij verwachten dat de APF-en van Delta Lloyd, Achmea, ASR en Nationale Nederland/AZL ook spoedig een vergunning van de Nederlandse Bank zullen krijgen. De eerste regelingen die bij de APF-en worden ondergebracht zullen voornamelijk bestaan uit regelingen van ondernemings-pensioenfondsen die worden opgeheven.

Bij STAP kunnen pensioenregelingen worden ondergebracht vanaf €1.000.000 premie per jaar. Bij andere APF-en gaan andere toetredingseisen gelden. Sommige zijn toegankelijk ongeacht het aantal deelnemers of premie. Wij houden u de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wilt u weten of een APF voor de pensioenregeling van uw werknemers een geschikte alternatieve uitvoerder kan zijn? Neemt u dan contact met ons op. Wij beschikken over het diploma Geschiktheid Pensioenfondsbestuurder Niveau B.

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden