Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Gewijzigde regels voor uitstel van pensioen vanaf 2017

Publicatiedatum: 03-10-2016

Vanaf 2017 is het uitstellen van pensioen tot nog maar gebonden aan één voorwaarde, namelijk dat het pensioen uiterlijk moet ingaan op de dag waarop de werknemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd.

Doorwerkvereiste vervalt

Doorwerken na het bereiken van de pensioendatum mag op dit moment alleen voor zover de werknemer daarna nog werkt. Dit heet het doorwerkvereiste.. Omdat pensioenuitvoerders nu jaarlijks moeten toetsen in hoeverre deelnemers nog doorwerken, leidt dit tot hoge administratieve lasten. De overheid schaft het doorwerkvereiste daarom af. Dit betekent dat het pensioen kan worden uitgesteld, ook al werkt men niet door.

100%-grens vervalt.

Volgens de huidige wetgeving mag een ouderdomspensioen niet hoger zijn dan 100% van het laatste loon. Pensioen mag dan niet verder worden opgebouwd. En bij beschikbare premieregelingen moet het deel dat boven de 100% uitkomt in één keer uitkeren. Maar op deze regel zijn maar liefst acht uitzonderingen. De verplichte toetsing door pensioenuitvoerders is complex en duur. Dit terwijl de kans dat werknemers de 100% grens halen steeds kleiner wordt doordat de fiscale grenzen voor pensioenopbouw de laatste jaren zijn verlaagd. Daarom wordt ook deze afgeschaft.

Wij controleren de nieuwe juridische documenten

Pensioenuitvoerders zullen deze wijzigingen per 2017 doorgevoerd willen hebben. Dit betekent dat er voor uw pensioenregeling weer nieuwe juridische documenten zullen komen. Dit moet worden verwerkt in de uitvoeringsovereenkomst, pensioenovereenkomst en het pensioenreglement.

Zoals u van ons gewend bent controleren wij deze documenten zorgvuldig. Het is van groot belang dat uw pensioenregeling niet inhoudelijk wijzigt. Evenmin mag dit aanleiding zijn om de afspraken tussen de pensioenuitvoerder en u als werkgever te wijzigen.

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden