Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Pensioencijfers 2020

Publicatiedatum: 29-11-2019

De AOW-franchises voor 2020 zijn bekend gemaakt. En ook het nieuwe maximum salaris.

Is de franchise van uw regeling in 2019

Dan is de franchise in 2020

€ 13.785

€ 14.167

€ 14.770

€ 15.178

€ 15.599

€ 16.030

 

Franchises 2020 voor regelingen met een lager opbouwpercentage

Bij lagere opbouwpercentages mag een lagere franchise worden gehanteerd. Hieronder de gegevens van 2019 voor middelloonregelingen.

 

Opbouw meer dan

Maar niet meer dan

Franchise 2020

0%

1,701%

€ 11.312

1,701%

1,788%

€ 12.770

Pensioenfonds Vervoer hanteert bijvoorbeeld een opbouwpercentage van 1,788%. Er mag dan de verlaagde franchise van € 12.770,- worden gehanteerd.

 

Maximum pensioengevend salaris

Het salaris dat volgens de wet loonbelasting maximaal mag meetellen voor de opbouw van pensioen wordt in 2020: € 110.111

 

Volgt uw pensioenregeling een bedrijfstakpensioenfonds met een afwijkende franchise of een afwijkend maximum salaris? Dan zult u nog even geduld moeten hebben totdat de cijfers van 2020 gepubliceerd worden.

 

Maximale WIA loonsom

De maximale WIA Loonsom bedraagt in 2020 € 57.232.
 

 

 

 

Bronnen:

 


 

 

Disclaimer  |  Algemene voorwaarden