Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Pensioencijfers 2021

Publicatiedatum: 30-11-2020

De belangrijkste pensioenbedragen voor 2021

 

 

Is de franchise van uw regeling in 2020

Dan is de franchise in 2021

€ 14.167

€ 14.544

€ 15.178

€ 15.583

€ 16.030

€ 16.458

 

Franchises 2021 voor regelingen met een lager opbouwpercentage

Bij lagere opbouwpercentages mag een lagere franchise worden gehanteerd. Hieronder de gegevens van 2021 voor middelloonregelingen.

 

Opbouw meer dan

Maar niet meer dan

Franchise 2021

0%

1,701%

€ 11.614

1,701%

1,788%

€ 13.111

 

Maximum pensioengevend salaris

Het salaris dat volgens de wet loonbelasting maximaal mag meetellen voor de opbouw van pensioen wordt in 2021: € 112.189

 

Volgt uw pensioenregeling een bedrijfstakpensioenfonds met een afwijkende franchise of een afwijkend maximum salaris? Dan zult u nog even geduld moeten hebben totdat de cijfers van 2021 gepubliceerd worden.

 

Maximale WIA loonsom

De maximale WIA Loonsom bedraagt in 2021 € 58.311.

 

Afkoopgrens kleine pensioenen

Deze is in 2021: € 503,40

 

Bronnen:

 


 

 

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden