Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Pensioenleeftijd stijgt in 2018 naar 68.

Publicatiedatum: 03-11-2016

We leven in Nederland steeds langer. Uit de prognose van het Actuarieel Genootschap blijkt dat meisjes die in 2014 zijn geboren, gemiddeld 93 jaar worden. En jongens uit dat geboortejaar bereiken een gemiddelde leeftijd van 90,1 jaar.

Dit betekent dat de pensioenen, die bestaan uit levenslange uitkeringen vanaf ingangsdatum, langer uitgekeerd moeten worden. Terwijl daarvoor niet is gespaard.

Vandaar dat er op twee fronten, de AOW en de pensioenleeftijd, direct maatregelen zijn aangekondigd. Tot een paar jaar geleden was alles heel overzichtelijk: het pensioen en de AOW gingen allebei gelijktijdig in. Maar nu lopen de ingangsdata voor iedereen uit elkaar.

In 2018 gaat de pensioenleeftijd naar 68  jaar

Op maandag 31 oktober 2016 heeft de overheid bekend gemaakt dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 omhoog gaat naar 68 jaar. De fiscaal maximale opbouw in een middelloonregeling van 1,875% per jaar wijzigt niet, behalve dat deze gekoppeld wordt aan de leeftijd van 68. Net zoals nu het geval is, zullen er aangepaste, dus lagere, opbouwpercentages komen voor werkgevers die de pensioenleeftijd van 67 willen behouden.

Wij zullen u uiteraard in 2017 begeleiden met de gevolgen van deze wijziging voor uw pensioenregeling.

Vanaf 2022 gaat de AOW leeftijd omhoog

Bij de totstandkoming van de Wet  Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd was al ingeregeld dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 gekoppeld zou worden aan de levensverwachting. Dat moet dan wel minimaal 5 jaar van te voren worden aangekondigd. Welnu, ook dat is op maandag 31 oktober j.l. gebeurd.

In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Iemand die op 31 december 1954 is geboren krijgt nog AOW vanaf zijn 67e, maar degene die op 1 januari 1955 is geboren moet drie maanden langer wachten.

 

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden