Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Reinders en Reniers behalen Diploma Geschiktheid Pensioenfondsen niveau B

Publicatiedatum: 30-05-2016

André Reinders en Mary Reniers hebben op dinsdag 24 Mei 2016 het diploma Geschiktheid Pensioenfondsen niveau B in ontvangst mogen nemen.

Met Geschiktheidsniveau B voldoen zij conform de Beleidsregel geschiktheid 2012 aan de deskundigheidseisen voor dagelijkse beleidsbepalers (bestuurders), directeuren van pensioenfondsen, leden van intern toezichthoudende organen, leden van verantwoordingsorganen en leden van deelnemersraden van pensioenfondsen.

Geschiktheidsniveau B is het niveau van de ervaren bestuurder, zo is ook te lezen In de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie.
 

Voor onze klanten betekent dit praktisch dat op een zeer hoog niveau de kennis aanwezig is om het Algemeen Pensioenfonds (APF) kritisch in de advisering te betrekken. Het APF is een nieuw type pensioenuitvoerder dat in de loop van 2016 op de markt toetreedt als partij waar werkgevers de pensioenregeling van hun werknemers onder kunnen brengen.

 

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden