Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Situatie in Oekraïne

Publicatiedatum: 21-03-2022

De Russische inval in Oekraïne brengt ongekend veel leed met zich mee. Dat laat u waarschijnlijk, net zoals ons, niet onberoerd. Het geeft daarom enigszins een raar gevoel om naar de belangen van ons hier in Nederland te kijken. Toch willen we u informeren over de mogelijke gevolgen voor u en uw werknemers.

Gevolgen voor pensioenopbouw

Heeft u een pensioenregeling waarbij de premie van de deelnemers wordt belegd? Dan zullen deelnemers zien dat de koersen zijn gedaald door o.a. alle spanningen rondom de oorlog en de hoge energieprijzen.

De waarde van de beleggingen is gedaald. Begrijpelijkerwijs kun je hier flink van schrikken.  Maar het is van belang om het hoofd koel te houden. In het verleden zijn er vaker gebeurtenissen geweest die een enorme impact hebben gehad op de beurs. Bijvoorbeeld 11 September, de kredietcrisis in 2008 en nog maar kortgeleden de coronacrash.

Wat het verleden ons leert is dat er uiteindelijk altijd herstel volgt. Soms al na een paar maanden, maar oms duurt het langer. We weten niet hoe lang de Oekraïneoorlog gaat duren en wat het effect zal zijn op de economie. Omdat het bij pensioen gaat om beleggingen op de lange termijn, is de verwachting nog altijd dat er een goed rendement behaald kan worden. Verder is het goed om te weten dat naarmate men ouder is, er voorzichtiger belegd wordt. De belegging is dan meer gericht op behoud van het rendement wat al behaald is.

Geen dekking voor uw werknemer bij arbeidsongeschiktheid en overlijden

Heeft u werknemers die in Oekraïne werken? Of die daarnaartoe reizen om te helpen? Dan gelden de contractuele bepalingen over molest. Van molest is sprake in geval van een gewapend conflict.

In principe is er geen dekking als uw werknemer als verzekerde door molest arbeidsogeschikt wordt. Concreet betekent dit voor uw werknemer:

  • Geen premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
  • Geen aanvullende uitkeringen uit WGA- en WIA verzekeringen

Er is in principe ook geen dekking wanneer uw werknemer komt te overlijden. Dit betekent dat de nabestaanden geen recht hebben op een periodieke pensioenuitkering en/of verzekerd kapitaal. Indien er wel een uitkering zou plaatsvinden dan kan de (pensioen)verzekeraar de uitkering of het kapitaal met 10% verlagen. De voorwaarden kunnen per verzekeraar of pensioenuitvoerder verschillen.

Geen vergoeding uit uw verzuimverzekering

Als ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer het gevolg is van molest dan krijgt u als werkgever ook geen vergoeding voor het ziekteverzuim.

Wat doen wij voor Oekraïne?

We proberen concreet bij te dragen aan de hulp aan getroffenen. Door donaties aan Giro 555 en aan twee Poolse instanties die dagelijks directe hulp verlenen aan vluchtelingen in Krakow en Katowice.

Tevens ondersteunen wij met 12 andere ondernemingen een lokaal initiatief waarmee in het Land van Cuijk 13 volledig ingerichte woonruimtes zijn gerealiseerd. Hierin kunnen 13 Oekraïense gezinnen zo lang als nodig is verblijven. Daarnaast is er een netwerk georganiseerd om deze gezinnen praktisch te begeleiden bij het op de rit krijgen van hun nieuwe leven in Nederland.

 

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden