Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Wet Verbeterde Premieregeling biedt deelnemer vanaf 1 September meer mogelijkheden bij pensionering

Publicatiedatum: 24-08-2016

Er zijn verschillende manieren om pensioen op te bouwen. De bekendste is de middelloonregeling. Daarnaast is er de premieovereenkomst, waarbij premies worden gestort in beleggingen en er op pensioendatum een kapitaal vrij komt. Het beleggingsrisico wordt naarmate de pensioendatum nadert, afgebouwd. Een variant hierop is de kapitaalovereenkomst. Daarbij wordt de premie niet belegd, maar komt er een gegarandeerd bedrag vrij op pensioendatum.

Van het kapitaal dat vrijkomt moet de werknemer op pensioendatum zelf een levenslang pensioen aankopen. Hoe hoog dat pensioen is, hangt niet alleen af van de hoogte van het kapitaal dat met de beleggingen wordt bereikt, maar voor een belangrijk deel ook van de rentestand op pensioendatum. Als de rente laag is, zoals nu al een behoorlijke tijd het geval is, dan kun je minder pensioen kopen. Tot nu toe was het verplicht om het hele pensioenkapitaal in één keer om te zetten in een vaste levenslange uitkering. Het moment waarop je met pensioen gaat kan dus van grote invloed zijn op de hoogte van het pensioen.

Per 1 september gaat de Wet Verbeterde Premieregeling in werking.

Deze wet maakt het nu ook mogelijk om een variabele pensioenuitkering te kopen. Of een gedeeltelijk vast pensioen en een gedeeltelijk variabel pensioen. Er zijn nu dus drie mogelijkheden:

  • Een vast pensioen zoals voorheen
  • Een variabel pensioen
  • Een combinatie van vast en variabel
Voor (het deel van) het opgebouwde kapitaal waarvoor de werknemer een variabel pensioen inkoopt, geldt dan dat dit wordt doorbelegd. Jaarlijks wordt vastgesteld hoe hoog het pensioen is dat in dat jaar kan worden uitgekeerd. Het resterende deel kan worden doorbelegd. Het variabele deel van het pensioen zal dus schommelen.

De keuze voor een variabel pensioen betekent ook dat het beleggingsrisico voor pensioendatum minder hoeft te worden afgebouwd. Omdat de deelnemer dan langer belegt in aandelen of andere beleggingen die zijn gericht op het behalen van rendement in plaats van voornamelijk het afdekken van risico’s, is de verwachting dat dit een hoger pensioen oplevert. Dit brengt echter ook een hoger risico met zich mee. Er is dus ook een kans dat het variabele deel van het pensioen lager wordt.

Via Algemene Maatregelen van Bestuur wordt de komende periode duidelijk  hoe een en ander praktisch in het vat moet worden gegoten.  Vervolgens moeten de pensioenuitvoerders het nog gaan implementeren. Het staat nu al vast dat er op verschillende wijze invulling gegeven gaat worden aan de uitvoering. Wij houden u uiteraard op de hoogte  van de ontwikkelingen.

Meer informatie ?

Op de site van De Nederlandsche Bank kunt u uitgebreide informatie vinden over deze wet. Zodra er nadere uitwerkingen zijn worden deze hier ook gepubliceerd.

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden