Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Reinders Reniers & Partners

Voor de naam Reinders Reniers & Partners is gekozen omdat deze simpel en helder is. Het staat voor wie we zijn en hoe we werken. U kunt rekenen op onze persoonlijke betrokkenheid. En op helder inzicht in de casus en vooral de weg naar de beste oplossing.

De belangrijkste basiswaarden van onze onderneming zijn: optimaliseren van de klanttevredenheid, realiseren van langdurige vertrouwensbanden en samenwerking, altijd streven naar meer kennis en iedere dag werken met plezier.

Onze permanente dienstverlening op pensioenregelingen is ondergebracht in: Reinders Reniers & Partners, Pensioen Advies Beheer Communicatie. 

Onze juridische en actuariële dienstverlening op projectbasis is ondergebracht in : Reinders Reniers & Partners Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

 

Reinders Reniers & Partners Pensioen Advies Beheer Communicatie B.V.

Permanente ontzorging bij alles wat op u als werkgever afkomt als het gaat om de pensioenregeling van uw medewerkers. Op contractsbasis voor een langere periode.

Lees hier meer.

Reinders Reniers & Partners Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies B.V.

Oplossen van juridische pensioenvraagstukken op projectbasis. Actuariële diensten geven daarbij inzicht in de financiële effecten en de relevantie van de juridische mogelijkheden.

Lees hier meer.

Reinders Reniers en partners, aangenaam!

André Reinders en Mary Reniers (midden staand) zijn verantwoordelijk voor al het pensioenjuridische werk binnen onze organisatie. Wij kunnen u bijstaan op alle onderdelen van het arbeidsrecht en pensioenrecht. Van advies tot zonodig procederen.

Reinders Reniers & Partners ondersteunt u bij het inhoudelijk pensioenadvies. En uiteraard ook bij het aangaan en ontbinden van overeenkomsten met pensioenuitvoerders. En bij alles wat daartussenin ligt. We weten alles over het collectief wijzigen van arbeidsovereenkomsten en pensioenregelingen. We zijn gespecialiseerd in alle relevante pensioenwetgeving evenals de wetgeving rondom CAO’s en (verkrijgen van vrijstelling van) verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Zodra nieuwe wetgeving voor u relevant wordt, krijgt u te horen wat dat voor u en uw werknemers betekent.

Rien van den Berge en Angela Groot Hulze (zittend in stoel) zijn onze actuarieel specialisten. U krijgt de cijfermatige onderbouwingen waarmee u permanent inzicht heeft. Grip dus! Wij rekenen premies en aanspraken uit. En maken projecties voor de toekomst, zodat u besluiten kunt nemen. Belangrijk is verder dat wij de pensioenuitvoerders permanent controleren en bijsturen. Dan kunt u erop vertrouwen dat het pensioen gewoon goed geregeld is.

Linda de Gier (staand links), Nadja Sauer (staand rechts) en Mariette van Leeuwen (niet op foto) zijn verantwoordelijk voor de administratie en de centrale receptie. Zij zorgen ervoor dat alle documenten en financiële data veilig gearchiveerd zijn en op elk moment beschikbaar zijn als u of wij ze nodig hebben. Vanuit deze solide administratie sturen we de pensioenuitvoerders aan. Linda de Gier is als eindverantwoordelijke tevens uw belangrijkste aanspreekpunt voor al uw administratieve vragen over (arbeidsongeschiktheids-) pensioen.

Dit team zorgt ervoor dat u zélf grip krijgt op uw pensioen. En u kent ons: afspraak is afspraak!

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden