Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

(voorheen) Made in Holland

Sinds juni 2016 is onze naam Reinders Reniers & Partners. Daarvoor waren we bekend onder de naam Made in Holland.

Voor de naam Reinders Reniers & Partners is gekozen omdat deze simpel en helder is. Het staat voor wie we zijn en hoe we werken. U kunt rekenen op onze persoonlijke betrokkenheid. En op helder inzicht in de casus en vooral de weg naar de beste oplossing.

Onder de vlag Reinders Reniers & Partners Pensioen Advies Beheer Communicatie beheren wij uw complexe pensioenregeling, begeleiden wij u bij alle zaken die op u afkomen en zorgen wij ervoor dat uw vrijstelling intact blijft.

Onder de vlag Reinders Reniers & Partners Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies lossen wij op projectmatige basis pensioenvraagstukken op.

Reinders Reniers en partners, aangenaam!

André Reinders en Mary Reniers (midden staand) verzorgen de juridische dienstverlening en het inhoudelijke pensioenadvies. André doet dat vanuit zijn functie als advocaat bij Reinders Advocatuur BV. We ondersteunen u bij het aangaan en ontbinden van overeenkomsten met pensioenuitvoerders en bij alles wat daartussenin ligt. We weten alles over het collectief wijzigen van arbeidsovereenkomsten en pensioenregelingen. We zijn gespecialiseerd in wetgeving rondom CAO’s en (verkrijgen van vrijstelling van) verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. En uiteraard in alle relevante pensioenwetgeving. Zodra nieuwe wetgeving voor u relevant wordt, krijgt u te horen wat dat voor u en uw werknemers betekent.

Samen met onze partners kunnen we u bijstaan op alle onderdelen van het arbeidsrecht en pensioenrecht. Van advies tot zonodig procederen.

Rien van den Berge en Angela Groot Hulze (zittend in stoel) zijn onze actuarieel specialisten. U krijgt de cijfermatige onderbouwingen waarmee u permanent inzicht heeft. Grip dus! Wij rekenen premies en aanspraken uit. En maken projecties voor de toekomst, zodat u besluiten kunt nemen. Belangrijk is verder dat wij de pensioenuitvoerders permanent controleren en bijsturen. Dan kunt u erop vertrouwen dat alles gewoon goed geregeld is.

Linda de Gier (staand links), Nadja Sauer (staand rechts) en Mariette van Leeuwen (niet op foto) zijn verantwoordelijk voor de administratie. Wij zorgen ervoor dat alle documenten en financiële data veilig gearchiveerd zijn en op elk moment beschikbaar zijn als u of wij ze nodig hebben. Vanuit deze solide administratie sturen we de pensioenuitvoerders aan. Linda de Gier is als eindverantwoordelijke tevens uw belangrijkste aanspreekpunt voor al uw administratieve vragen over (arbeidsongeschiktheids-) pensioen.

Dit team zorgt ervoor dat u zélf grip krijgt op uw pensioen. En u kent ons: wat beloofd is, is nog altijd beloofd. Want wat goed is, moet je niet veranderen.

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden