Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Disclaimer

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen. De informatie kan niet worden beschouwd als advies. Uiteraard kan wel een op uw specifieke situatie afgestemd advies worden gegeven. Hoewel de inhoud van de website met grote zorvuldigheid tot stand is gekomen, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. 

Reinders Reniers & Partners B.V. Juridisch en Actuarieel Pensioenadvies en Reinders Reniers & Partners B.V. Pensioen Advies Beheer Communicatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voorvloeit uit of verband houdt met (het gebruik van) de informatie op de website. 

Disclaimer  |  Algemene voorwaarden