Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Naast de Pensioen Advies Beheer en Communicatie activiteiten op het gebied van collectieve pensioenregelingen van werkgevers,  zijn Reinders Reniers en partners in 2011 in een aparte tak actief geworden op pensioenjuridisch vlak.
Er bleek namelijk grote vraag te zijn naar onze specialistische kennis op het gebied van verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en CAO’s. Omdat vrijstellingtrajecten heel complex zijn en de besluitvorming grote invloed heeft op de toekomst van een bedrijf, ging dit hand in hand met actuariële dienstverlening. 

De afgelopen jaren is de juridische dienstverlening op pensioengebied verder uitgebreid, evenals op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden.

Wie zijn de klanten van Reinders Reniers en Partners Juridisch en Actuarieel Pensioenadvies?

  • Werkgevers met een juridisch of actuarieel probleem 
  • Verzekeraars met de behoefte hun juridische documenten (uitvoeringsovereenkomst en pensioenovereenkomst) te laten toetsen
  • Verzekeraars met de behoefte hun bestaande uitvoeringsovereenkomsten met werkgevers te laten toetsen  
  • Tussenpersonen of pensioenadvieskantoren die voor hun klanten/werkgevers pensioenregelingen beheren en stuiten op vragen waar ze geen antwoord op hebben of juridische procedurele ondersteuning bij nodig hebben

Wat doet Reinders Reniers en Partners Juridisch en Actuarieel Pensioenadvies voor deze klanten?

Kijkt u vooral ook naar onze blogs en casussen, maar hieronder vatten we het voor u samen.
Wij adviseren en procederen daar waar nodig op de onderstaande rechtsgebieden:

Verplichtstellingsbeschikkingen en Wet BPF 2000
Voor een werkgever van mening is dat zijn activiteiten niet onder de activiteiten vallen die in de Verplichtstellingsbeschikking worden beschreven, betwisten dan in eerste instantie op reële gronden het van toepassing zijn van de werkingssfeer en indien nodig maken wij namens deze werkgever een rechtszaak aanhangig.

Vrijstellings- en Boetebesluit Wet BPF 2000
Indien er reële gronden bestaan, voeren wij namens een werkgever een vrijstellingsprocedure om vrijstelling te krijgen van verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Indien nodig voeren wij een bestuursrechtelijke procedure.

Pensioenwet 
Dit houdt onder meer in dat namens de werkgever uitvoeringsovereenkomsten en pensioenovereenkomsten worden beoordeeld en indien hierover een verschil van mening bestaat een rechtszaak aanhangig wordt gemaakt. 
Hierbij moeten we denken aan pensioenovereenkomsten (pensioenreglementen, pensioenregelingen) die zijn gesloten tussen werkgever en werknemer.
Tevens moeten we denken aan uitvoeringsovereenkomsten die zijn gesloten tussen een verzekeraar en een werkgever of tussen een bedrijfstakpensioenfonds en een werkgever –vrijwillig- zijn gesloten.

Actuarieel
Namens de werkgever of een pensioenadvieskantoor rekenen we de tarieven in uitvoeringsovereenkomst door. Wat zijn de te verwachten pensioenlasten nu en in de toekomst. En wat worden ze bij bepaalde voorgenomen besluiten?
Tevens stellen we  kwalitatieve gelijkheids- en gelijkwaardigheidsverklaringen op.
Ook kunnen de premielasten die behoren bij voorwaardelijke aanspraken uit het Sociaal Akkoord 2006 worden berekend;

    

 

 

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden