Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Pensioen Advies Beheer Communicatie

Maximale controle over het pensioen van uw werknemers? Dat kan gewoon! 

 

Het pensioen is na het salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers. Voor de CFO is pensioen een financieel vraagstuk. Met pensioenpremies gaat immers veel geld gemoeid. Voor de HR manager is pensioen een arbeidsvoorwaardelijk vraagstuk. Op beide fronten wilt u natuurlijk risico’s uitsluiten. Simpel gezegd: u wilt dat het gewoon goed geregeld is. Maar hoe krijgt u die zekerheid ?

Wij hoeven u niet te vertellen dat het pensioendossier de laatste 15 jaar alleen maar complexer is geworden.  Er blijven ook anno 2017 nog tal van nieuwe wijzigingen in het pensioenlandschap aankomen. Bij iedere wijziging moet u als werkgever weer keuzes maken die niet alleen financiële impact, maar ook arbeidsrechtelijk impact hebben. 

U zit niet te wachten op financiële tegenvallers of claims van werknemers.  Hoe kunt u als werkgever de pensioenuitvoerder gericht controleren en bijsturen? 

Voor geen enkele werkgever is het mogelijk om dit allemaal bij te benen.  Vandaar dat steeds meer werkgevers het pensioen volledig aan ons uit handen geven. En daar complete controle en maximale inzicht voor terugkrijgen!

Als juridisch en actuarieel pensioenspecialisten zetten wij onze kennis en vaardigheden om in de informatie en gegevens die u nodig heeft. Daarbij maken we het altijd zo praktisch en simpel mogelijk voor u.  U heeft immers wel wat beters te doen. Maar u wilt het wel helemaal begrijpen! Het liefst op 1 A4’tje!

 

Einstein zei al: “If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough”. 

 

Tel daar bij op dat wij beslist niet bang zijn om creatieve mogelijkheden te bedenken. Wij staan naast u als werkgever, dus wij ondernemen met u mee.  Daarbij houden we altijd alle belangen in het oog.

 

Wat doet Reinders Reniers & Partners Pensioen Advies Beheer Communicatie?

 

 • U heeft altijd actuele managementinformatie over de kosten van de pensioenregeling.  De financiële administratie van pensioen is voor u daardoor erg eenvoudig. U heeft de gegevens voor de jaarrekening en de onderbouwing richting de accountant gewoon beschikbaar.
 • We voeren een permanente schaduwadministratie waarmee wij de pensioenuitvoerder controleren. U zult versteld staan wat wij eruit halen. De fouten in premies en aanspraken die wij vinden laten we uiteraard corrigeren. Dat scheelt niet alleen premie, maar beperkt ook uw risico van aansprakelijkheid. 
 • Aanspreekpunt voor alle arbeidsrechtelijke vraagstukken (individuele dan wel collectieve arbeidsovereenkomsten) met betrekking tot het pensioen.  We zorgen ervoor dat wijzigingstrajecten op de juiste wijze verlopen, met zo min mogelijk risico voor u als werkgever om aangesproken te worden. We staan u ook bij in het advies- dan wel instemmingstraject met de OR, zodat dit in harmonie en soepel kan verlopen. 
 • Door continue betrokkenheid op het pensioendossier kunnen we zeer snel schakelen als u specifieke informatie nodig heeft omdat uw organisatie bijvoorbeeld van plan is om te gaan fuseren, een ander bedrijf gaat overnemen of zelf wordt overgenomen. Of als u bijvoorbeeld uw organisatiestructuur gaat wijzigen. Onze berekeningen geven u inzicht in de gevolgen van elk scenario en in de mogelijke risico’s.
 • In geval van wetswijzigingen heeft u altijd in beeld wat de gevolgen hiervan zijn, zowel qua kosten als qua verplichtingen richting werknemers. Indien van toepassing laten we u de ins & outs zien van de verschillende mogelijkheden zodat u op basis van een compacte samenvatting van alle belangrijke elementen uw keuze kunt vaststellen. Wij regelen alles omtrent de implementatie vande  wijziging van uw pensioenregeling.
 • Met pensioen gaan is tegenwoordig niet meer eenvoudig. AOW en pensioen (dat vaak in verschillende delen is opgebouwd) gaan niet meer automatisch tegelijkertijd in. Sommige werknemers willen toch nog eerder stoppen, of met deeltijdpensioen. Anderen willen juist doorwerken na de pensioenleeftijd. Er is een onoverzichtelijk woud aan wettelijke mogelijkheden en aan mogelijkheden specifiek binnen elke pensioenregeling. Met die vragen komen werknemers komen met die vragen bij u. U kunt dit met een gerust hart aan ons overlaten. Uw werknemers hechten bijzonder veel waarde aan deze begeleiding!
 • Rapportage over de gevolgen van de huidige renteontwikkeling en de impact daarvan op uw toekomstige pensioenlasten. 
 • Pensioenuitvoerders passen regelmatig hun juridische stukken aan. Wat ons betreft met veel te veel gemak en zonder rekening te houden met de belangen van u en uw werknemers. Zo nemen ze vaak het initiatief om bij een willekeurige wetswijziging de pensioenovereenkomst (tussen werkgever en werknemer) te wijzigen, terwijl ze daar geen partij in zijn. Of er worden in de uitvoeringsovereenkomst (contract tussen u en de pensioenuitvoerder) zaken gewijzigd waar een kritische noot over gekraakt kan worden. Wij behartigen richting de pensioenuitvoerder de belangen van u en uw werknemers.
 • Continue ondersteuning bij alles wat van u wordt gevraagd in allerlei mogelijke trajecten met of vraagstukken inzake pensioenverzekeraars, bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingsraad, vakbonden of accountants.
 • Uw verantwoordelijkheid voor pensioencommunicatie naar de werknemers was al verankerd in de Pensioenwet. Maar deze verantwoordelijkheid is enorm toegenomen met de komst van de Wet Pensioencommunicatie. Uiteraard ondersteunen wij u daarbij maximaal. 
 • Loopt het contract met uw pensioenuitvoerder af? Wij begeleiden u volledig in het traject bij het zoeken naar de beste pensioenuitvoerder.

 

Jarenlange ervaring en langdurige klantrelaties

 

Ons team beschikt samen over meer dan 100 jaar ervaring.

Veel kleine, maar vooral middelgrote en grote werkgevers hebben hun weg gevonden naar Reinders Reniers en partners. Wij zijn er trots op dat velen al sinds jaar en dag klant zijn, waarbij de langste relaties al vanaf begin deze eeuw bestaan! Onze praktische en heldere aanpak werkt. 

 

Wij streven naar maximale klanttevredenheid en langdurige prettige relaties.

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden