Pensioen Advies Beheer Communicatie
Juridisch & Actuarieel Pensioenadvies

Linda de Gier

Als eindverantwoordelijke voor de pensioen- en WIA-administratie beschik ook ik over het diploma WFT Pensioenadviseur en WFT Inkomen. Voor werkgevers ben ik het eerste aanspreekpunt als het gaat om het dagelijkse beheer van de pensioenregeling. Zoals bijvoorbeeld alle mogelijke werknemersmutaties en het beantwoorden van allerlei vragen over pensioenregelingen en WIA-verzekeringen. Ik richt de pensioenadministraties in en onderhoud contacten met pensioenuitvoerders en verzekeraars. Mijn passie is om ervoor te zorgen dat alles zo vlekkeloos mogelijk verloopt.

André Reinders

André Reinders is als jurist gespecialiseerd in pensioenrecht, collectief arbeidsrecht, verzekeringsrecht en bedrijfstakpensioenfonds wet- en regelgeving. Zijn werkwijze is praktisch en ondernemend. Daarmee wijkt zijn aanpak af van anderen die veelal blijven steken in het in kaart blijven brengen van de juridische mogelijkheden en de risico’s. André Reinders denkt “out of the box” en in oplossingen die buiten de standaard aanpak liggen.

Angela Groot Hulze

Binnen Reinders Reniers & Partners vormen Rien en ik samen de ‘Actuariële tak’. Wij verzorgen de rekentechnische onderbouwing van alle adviestrajecten en controle op de uitvoering van de pensioenregelingen.

Mariëtte van Leeuwen

Ik werk parttime bij Reinders Reniers & Partners Advies Beheer en Communicatie. Ik geef administratieve ondersteuning met name aan Linda de Gier. Postverwerking, archivering, verwerken van mutaties en ondersteuning aan collega’s daar waar het nodig is.

Mary Reniers

Ik vind het leuk om complexe zaken uit te pluizen en die vervolgens te vertalen naar bij voorkeur slechts één A4'tje met een praktisch stappenplan. Regelmatig hoor ik: “Als jij het uitlegt, dan snap ik het”. En dat is precies waar ik blij van word. 

Rien van den Berge

Als actuarieel specialist ondersteun ik samen met Angela de adviseurs en maak ik berekeningen om de werkgever een duidelijk inzicht te geven in de kosten voor (aanpassingen van) de pensioenregeling.

Disclaimer    |   Klachten|Algemene voorwaarden